Systemy zarządzania

Gwarancja uzyskania certyfikatu

Dzięki sprawdzonym, efektywnym i skutecznym metod wdrażania systemów zarządzania naszym klientom gwarantujemy uzyskanie certyfikatu.

Jeżeli Klient nie przejdzie pozytywnie audytu certyfikującego z przyczyn leżących po stronie Pro-Q, wszelkie niezgodności w systemie poprawimy na własny koszt.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY

Wiadomość wysłana!