ISO 9001:2015
Powrót

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (PN EN ISO 9001:2015) jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości i branży. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom Klienta. Spełnianie wymagań klientów jest podstawowym wymaganiem normy ISO 9001:2015 a zadowolenie klientów jest ostateczną miarą sukcesu.

Certyfikat ISO 9001:2015 jest potwierdzeniem że dana firma wdrożyła System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania, które pozwalają dostarczać wyroby i usługi zgodne z oczekiwaniami Klienta.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015:

  • PRZEJRZYSTE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA W FIRMIE
  • ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI PRZEPŁYWU INFORMACJI
  • PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESÓW
  • POPRAWA JAKOŚCI WYROBÓW I USŁUG
  • ZWIĘKSZENIE ZAUFANIA KLIENTÓW
  • POPRAWA POZYCJI KONKURENCYJNEJ
  • WZROST PRESTIŻU I WIARYGODNOŚCI FIRMY

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że prawidłowo wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 może realnie stanowić dla kierownictwa nowoczesne narzędzie do zarządzania organizacją.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY

Wiadomość wysłana!