Zakładowa Kontrola Produkcji
Powrót

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG, którego posiadanie jest obowiązkowe dla producentów wyrobów budowlanych.

Zakładowa Kontrola Produkcji ma zapewnić stały nadzór produkcji prowadzony przez producenta. Jej stosowanie zapewnia stabilność produkcji, uzyskanie cech wyrobu zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem wykorzystywanych urządzeń kontrolnych i produkcyjnych, a w konsekwencji zgodność wyrobów z obowiązującymi normami.

System ten powinien zostać udokumentowany poprzez odpowiedni zapis procedur i procesów, i efektywnie wdrożony. Zakładowa Kontrola Produkcji określa odpowiedzialności i uprawnienia personelu, zasady działania kontroli produkcji, procedury nadzoru, postępowania z reklamacjami i działaniami korygującymi.

Posiadanie systemu ZKP jest również niezbędne do oznaczania wyrobów znakiem CE lub znakiem budowlanym (B)

Korzyści z wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji:

  • SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRAWNYCH
  • WIĘKSZA WIARYGODNOŚĆ I LEPSZA REPUTACJA WŚRÓD KLIENTÓW
  • POPRAWA POZYCJI RYNKOWEJ
  • USYSTEMATYZOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI
  • ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE „ZŁYM WYROBEM”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY

Wiadomość wysłana!