PN-N 18001/OHSAS 18001
Powrót

Celem nadrzędnym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assurance Systems) / PN-N 18001:2004 jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa.

Istotą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie organizacji. Skupia się on na wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu, zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń, jak również na wypracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje zaistniałe, związane z wystąpieniem wypadków i awarii oraz zapobiegania chorobom zawodowym.

Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001:2004 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Polska norma PN-N 18001:2004 jest kompatybilna z OHSAS 18001 co oznacza, iż system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spełniający wymagania PN-N 18001:2004, spełnia również wymagania specyfikacji OHSAS 18001.

Przedsiębiorstwo przystępujące do certyfikacji na zgodność z PN-N 18001:2004 może otrzymać również certyfikat na zgodność z OHSAS 18001, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego audytu.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001:2004 (OHSAS):

  • ZMNIEJSZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH,
  • SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW BHP W RAMACH SPÓJNEGO SYSTEMU,
  • ZMNIEJSZENIE ILOŚCI I UCIĄŻLIWOŚCI WIZYT PIP I SŁUŻB BHP,
  • ŁATWIEJSZE POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW DZIĘKI RENOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA,
  • PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP.
  • OGRANICZENIE STRAT POWSTAŁYCH W WYNIKU BRAKU BEZPIECZEŃSTWA,
  • POPRAWA JAKOŚCI I ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PRACY.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY

Wiadomość wysłana!