FSC – system kontroli pochodzenia produktu
Powrót

Forest Stewardship Council® (FSC®) – to niezależna, międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC zostało założone w 1993 roku i jest najstarszym systemem certyfikacji lasów opartym o jednakowe zasady na całym świecie.

System FSC wyróżnia dwa rodzaje certyfikacji:

1. Certyfikat gospodarki leśnej FSC FM (Forest Management) jest przewidziany dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych. Lasy, którym przyznano ten certyfikat zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz przy jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.

Jeżeli las posiada certyfikat FSC FM (FM/CoC) możemy mieć pewność, że między innymi:

  • UNIKA SIĘ W NIM STOSOWANIA PESTYCYDÓW,
  • ZACHOWUJE SIĘ MARTWE DREWNO DO NATURALNEGO ROZKŁADU,
  • OCHRANIA SIĘ RZADKIE GATUNKI FAUNY I FLORY,
  • DĄŻY SIĘ DO ZACHOWANIA W STANIE NATURALNYM CZĘŚCI EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH,
  • NIE WPROWADZA SIĘ ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ROŚLIN MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE,
  • CHRONI SIĘ OBSZARY O WYJĄTKOWYCH WALORACH SPOŁECZNYCH I PRZYRODNICZYCH.

2. Certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC (Chain of Custody) jest z kolei przeznaczony dla przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, handlowców, dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp. Certyfikacja FSC CoC zapewnia, iż pochodzenie drewna zawartego w wyrobie jest znane i jednocześnie może być śledzone wstecz aż do miejsca jego pozyskania w lesie. Aby sprzedawać certyfikowany wyrób finalny, wszystkie firmy biorące udział w przerobie i handlu muszą posiadać certyfikaty kontroli pochodzenia produktu (CoC).

Podstawowym warunkiem spełnianym przez przedsiębiorcę ubiegającego się o certyfikat CoCjest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji/handlu oraz posiadanie numeru certyfikatu nadanego przez jednostkę certyfikującą po przebytym pozytywnie audycie.

Indywidualny kod certyfikatu umożliwia zidentyfikowanie posiadacza certyfikatu w międzynarodowej bazie danych FSC.

Logo FSC rozpoznawalne na całym świecie, umieszczone na wyrobie stanowi wizytówkę dbałości o tereny leśne, ich wykorzystywanie i gospodarowanie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY

Wiadomość wysłana!