ISO/TS 16949
Powrót

Standard ISO/TS 16949:2009 został opracowany przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF) oraz Międzynarodową Organizację Normalizacji (ISO) w celu ujednolicenia wymagań dla przemysłu motoryzacyjnego i eliminacji wielokrotnych certyfikacji w zależności od wymagań klienta.

Działania niezbędne podczas wdrażania systemu to m.in.:

 • OKREŚLENIE WYMAGAŃ W PRZYPADKU REALIZACJI ZLECEŃ Z PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO, PRZEZ KLIENTA – W PRZYPADKU BRAKU TAKICH ZLECEŃ NIE BĘDZIE MOŻLIWA CERTYFIKACJA Z POWODU BRAKU PRÓBEK AUDYTOWYCH,
 • WDROŻENIE STATYSTYCZNEJ KONTROLI PROCESÓW,
 • STWORZENIE PLANÓW REAGOWANIA,
 • PRZEPROWADZENIE ANALIZY PRZYCZYN I SKUTKÓW WAD (FMEA),
 • PRZEPROWADZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH PRÓBEK PRODUKTU.

Ze względu na globalny charakter systemów zarządzania ISO/TS 16949 w branży motoryzacyjnej nowa norma ma służyć do usprawnienia działania, a tym samym pomóc organizacjom w zmniejszeniu kosztów przy jednoczesnej poprawie efektywności.

Wdrożenia ISO/TS 16949:2009 może podjąć się każde przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej, produkujące lub przetwarzające materiały, części, podzespoły lub gotowe wyroby.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania wg ISO/TS 16949:2009:

 • USYSTEMATYZOWANIE DZIAŁAŃ, PROCESÓW WEWNĄTRZ FIRMY,
 • OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I CZASU,
 • ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WYROBÓW I TERMINOWOŚCI DOSTAW,
 • PEŁNE UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA I ZWIĘKSZENIE POZIOMU JEGO SATYSFAKCJI,
 • JASNE OKREŚLENIE PRACOWNIKOM CELE FIRMY ORAZ ZDEFINIOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PERSONELU,
 • MINIMALIZACJA ILOŚCI REKLAMACJI I KOSZTÓW POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW,
 • PRZEWAGA KONKURENCYJNA,
 • REDUKCJA AUDITÓW KLIENTOWSKICH,
 • PRZEJRZYSTE UDOKUMENTOWANIE PROCESÓW,
 • KORZYŚĆ MARKETINGOWA WYNIKAJĄCA Z UZYSKANIA CERTYFIKATU ZGODNOŚCI Z MIĘDZYNARODOWYM STANDARDEM.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY

Wiadomość wysłana!