ISO 14001:2005
Powrót

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska i rosnącej o nie troski, w wielu przypadkach jest warunkiem zawierania transakcji biznesowych i utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku. Coraz więcej firm wybierając swoich dostawców zwraca uwagę na ich stosunek do środowiska, który jest najlepiej wyrażony poprzez stosowanie normy PN-EN ISO 14001:2005.

Celem normy PN-EN ISO 14001:2005 jest pomoc przedsiębiorstwom w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko, minimalizacja szkodliwego oddziaływania oraz efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie prowadzonej działalności.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiska wg PN EN ISO 14001:2005:

  • ZMNIEJSZENIE SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA FIRMY NA ŚRODOWISKO,
  • ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA AWARII EKOLOGICZNYCH,
  • PODKREŚLENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI ZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ POPRZEZ DEMONSTROWANIE TROSKI O ŚRODOWISKO NATURALNE,
  • PRZEGLĄD I UPORZĄDKOWANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I INNYCH WYMAGAŃ,
  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY,
  • LEPSZE GOSPODAROWANIE SUROWCAMI I ENERGIĄ,
  • ZWIĘKSZONY NADZÓR NAD KOSZTAMI A PERSPEKTYWICZNIE OBNIŻKA KOSZTÓW,
  • JASNY PODZIAŁ UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI,
  • POPRAWA WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA I WŁADZ LOKALNYCH.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY

Wiadomość wysłana!