Outsourcing ISO

Dzięki usłudze Outsourcingu systemów zarządzania dajemy naszym Klientom możliwość powierzenia nam pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania.

Przy rozpoczęciu prac wdrożeniowych Organizacja musi wskazać osobę odpowiedzialną za ten proces, a w późniejszym okresie za nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania. Zwykle osobę tą określa się jako Pełnomocnik ds. ISO lub Pełnomocnik ds. systemu zarządzania

Głównym problemem w takim przypadku jest brak fizycznych możliwości do prowadzenia efektywnie systemu z uwagi iż wyznaczona osoba w ramach już pełnionych obowiązków musi objąć dodatkowy obszar prac.

W taki przypadku pomóc może Outsourcing systemów zarządzania – tzn. powierzenie funkcji Pełnomocnika ds ISO specjalistom naszej firmy.

 

W ramach usługi outsourcing ISO oferujemy:

  • NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM I EFEKTYWNYM FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA,
  • NADZOROWANIE AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ NADZÓR NAD REALIZACJĄ DZIAŁAŃ POAUDYTOWYCH,
  • NADZOROWANIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH,
  • PLANOWANIE, PRZEPROWADZANIE I DOKUMENTOWANIE PRZEGLĄDU ZARZĄDZANIA,
  • SZKOLENIA PERSONELU
  • REPREZENTOWANIE ORGANIZACJI PRZED JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ.

Po przejęciu obowiązków Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jesteśmy w pełni odpowiedzialni za poprawne i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania w tym pozytywne wyniki audytów zewnętrznych.

Koszty jak i szczegółowy zakres prac ustalany jest indywidualnie

 

Korzyści wynikające z outsourcingu ISO:

  • GWARANCJA FUNKCJONOWANIA I DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA,
  • PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE DO AUDYTÓW,
  • AKTUALIZACJA SYSTEMU DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ STANDARDÓW,
  • REPREZENTOWANIE ORGANIZACJI WOBEC JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WSPÓŁPRACUJEMY

Wiadomość wysłana!